Anunt Convocare Adunarea generala!

Comitetul Judetean al Filialei Bistrita-Nasaud al SNCRR, convoacă Adunarea generala conform Statut și regulamente, având următoarea ordine de zi: prezentare raport pentru anii 2017-2018,  raport Comitet Judetean,  programe, analiza și deliberare buget filiala pentru 2019,  alegere presedinte, vicepresedinti și comitet judetean, diverse. Ședința va avea loc în data de 01 mai 2019, ora 11,00,  la sediul Filialei de Cruce Rosie Bistrita Nasaud  ,Bistrita str.C.R.Vivu nr.6 , sc.B, Ap.17.
Comitetul Judetean al Filialei Bistrita-Nasaud al SNCRR.